Witamy serdecznie na stronach Zboru BETEL w Kętrzynie!

Nasz Kościół tworzą chrześcijanie wyznający, że Jezus Chrystus jest synem Bożym, Zbawicielem wszystkich ludzi. Duży nacisk kładziemy na modlitwę i czytanie Biblii. Słowo Boże jest błogosławieństwem w życiu człowieka, gdyż w nim jest nauka jak radził sobie z kłopotami, jak żył aby podobać się Bogu. To właśnie tam jest pomoc i oparcie. Życie z Jezusem jest wspaniałe. Zbawienie to cudowny dar jaki ofiaruje nam Bóg. Dlatego właśnie warto narodzić się na nowo i iść za Panem Jezusem.

Nabożeństwa w naszym Kościele odbywają się w niedziele o godzinie 10:00 i w środy o godzinie 18:00. W trakcie nabożeństw uwielbiamy naszego Pana i słuchamy Słowa Bożego, które jest wspaniałym pokarmem dla naszych dusz. Zawsze służymy pomocą, oparciem, dobrym słowem.

Jeżeli czujesz się samotny/a, jeżeli uważasz, że Twoje życie powinno być inne, jeżeli jest Ci źle, czujesz ciężar, jeżeli chcesz z kimś porozmawiać, jeżeli potrzebujesz pomocy to zapraszamy do nas. Pamiętaj, nie jesteś sam.

TYLKO JEZUS CHRYSTUS

Tylko dzięki Niemu można być zbawionym. Bo nie dano ludziom żadnego innego imienia pod niebem,
w którym możemy być zbawieni.

Dzieje Apostolskie 4:12


HISTORIA ZBORU

Zbór BETEL w Kętrzynie powstał w 1945 roku. Pierwsze nabożeństwo odbyło się w prywatnym mieszkaniu pastora Teodora Maksymowicza. Było to 17 listopada 1945 roku. Już w grudniu Zbór otrzymał budynek starej synagogi przy ulicy Zjazdowej (ocalał, gdyż nie odbywały się tam nabożeństwa żydowskie). Po kilku latach zielonoświątkowcy otrzymali budynek z czerwonej cegły po Kościele Nowoapostolskim przy ulicy Powstańców Warszawy. Niestety pewnej zimy, pod ciężarem śniegu zawalił się dach. Szkody były tak duże, że nie było możliwości odbudowania Kościoła.

Zielonoświątkowcy zwrócili się o pomoc do współwyznawców z USA, RFN i Szwecji. Gdy ją otrzymali, wierni pomagali przy wywożeniu gruzów, a budowę domu modlitewnego rozpoczęła firma budowlana. Pastor Teodor Maksymowicz, bardzo ceniony i szanowany przez swoich współwyznawców, zajmował się zbieraniem funduszy oraz zawieraniem umów z firmami. W czasie gdy trwała budowa domu modlitewnego nabożeństwa odbywały się w prywatnych mieszkaniach. Od 1978 roku nabożeństwa odbywają się w nowym domu przy ulicy Powstańców Warszawy 33, gdzie parafia Zboru skupia wiernych a także sympatyków.

W 1981 roku pastorem został Władysław Plewiński, który od 1987 roku był przez dwie kadencje prezbiterem Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, obejmującego ówczesne województwa: olsztyńskie, suwalskie, ostrołęckie i łomżyńskie. Obecnie pastorem jest Arkadiusz Jurgiełajtis.

W galerii zamieszczone są zdjęcia ilustrujące historię naszego Zboru.