Przez mękę i ból do krzyża Twojego
prowadź mnie Jezu do Boga żywego.
Do Boga żywego okryty chwałą,
bo Ty Panie Jezu jesteś moją skałą
i zbawieniem,
trzymaj mnie Boże swoim ramieniem.