Dziękujemy serdecznie za chęć wsparcia finansowego naszego kościoła!

Poniżej podajemy dokładne dane do przelewu:

06 1600 1462 1880 6430 2000 0001

Kościół Zielonoświątkowy
ul. Powstańców Warszawy 33
11-400 Ketrzyn