Dziękujemy serdecznie za chęć wsparcia finansowego naszego kościoła!

Poniżej podajemy dokładne dane do przelewu:

77 9343 0005 0013 8569 2000 0010

Kościół Zielonoświątkowy
ul. Powstańców Warszawy 33
11-400 Ketrzyn

(Mazurski Bank Spółdzielczy S.A. Giżycko)