(nagranie z napisami – włączanie/wyłączanie w odtwarzaczu)