HISTORIA ZBORU

Zbór BETEL w Kętrzynie powstał w 1945 roku. Pierwsze nabożeństwo odbyło się w prywatnym mieszkaniu pastora Teodora Maksymowicza. Było to 17 listopada 1945 roku. Już w grudniu Zbór otrzymał budynek starej synagogi przy ulicy Zjazdowej (ocalał, gdyż nie odbywały się tam nabożeństwa żydowskie). Po kilku latach zielonoświątkowcy otrzymali budynek z czerwonej cegły po Kościele Nowoapostolskim przy ulicy Powstańców Warszawy. Niestety pewnej zimy, pod ciężarem śniegu zawalił się dach. Szkody były tak duże, że nie było możliwości odbudowania Kościoła.

Zielonoświątkowcy zwrócili się o pomoc do współwyznawców z USA, RFN i Szwecji. Gdy ją otrzymali, wierni pomagali przy wywożeniu gruzów, a budowę domu modlitewnego rozpoczęła firma budowlana. Pastor Teodor Maksymowicz, bardzo ceniony i szanowany przez swoich współwyznawców, zajmował się zbieraniem funduszy oraz zawieraniem umów z firmami. W czasie gdy trwała budowa domu modlitewnego nabożeństwa odbywały się w prywatnych mieszkaniach. Od 1978 roku nabożeństwa odbywają się w nowym domu przy ulicy Powstańców Warszawy 33, gdzie parafia Zboru skupia wiernych a także sympatyków.

W 1981 roku pastorem został Władysław Plewiński, który od 1987 roku był przez dwie kadencje prezbiterem Okręgu Warmińsko-Mazurskiego, obejmującego ówczesne województwa: olsztyńskie, suwalskie, ostrołęckie i łomżyńskie. Obecnie pastorem jest Arkadiusz Jurgiełajtis.

Bardzo dokładna historia zboru została przedstawiona w pracy licencjackiej Anny Jurgiełajtis. Gorąco zachęcamy do pobrania i przeczytania.
Historia zboru – praca Anny Jurgiełajtis

W galerii zamieszczone są zdjęcia ilustrujące historię naszego Zboru.
Historia zboru – zdjęcia

Więcej zdjęć można obejrzeć w prezentacji, która została przygotowana na uroczyste nabożeństwo z okazji 70-lecia powstania zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Kętrzynie.
Prezentacja