I wlekli Go Żydzi na górę śmierci,
by ukrzyżować Jezusa pełnego miłości.
A Jezus im mówił: „oj biada wam wielcy królowie,
co macie zasłonę ciemności na głowie,
zerwijcie ją póki jest nie za późno, a ja was zaprowadzę do Ojca mego Stwórcy”.
Lecz oni nie słuchali, Jezusa ukrzyżowali.
Wtem nastała ciemność, niebo zagrzmiało, ziemia zadrżała
i wszyscy upadli, bo sięgnęła ich strzała.