Gdy umarło moje dziecię,
opłakiwałam go na tym świecie.
Wtem ukazał się anioł we śnie,
co dobre wieści niesie
i tak mówi: nie płacz matko, syn twój żyje
i przebywa w niebieskiej krainie,
otoczony aniołami,
śpiewa pieśni nad pieśniami.
Wielbiąc Boga Zbawiciela
co wam łaski wciąż udziela.