W lustrze prawdy oglądam mą twarz i widzę, Jezu,

dziecko szczerze szukające Ciebie

i kochające aż po grób.

Teraz stoję przed tym lustrem, Jezu,

tylko Ciebie tam widzieć chcę.