Jak dobrze być dzieckiem Bożym.
Bóg trzyma nas w swoich ramionach.
Oświeca nasze serca i umysły,
prowadzi drogą ku światłości,
byśmy nie kroczyli drogą fałszu i ciemności.