Przyleciał gołąb z dalekiej krainy,
usiadł na wieży kościoła i głosi nowiny.
Przyjdź ludu Boży do Syna Bożego,
a będziesz żył wiecznie i radował się w Królestwie Jego.
Nie oglądaj się na boki, gdzie złoto płynie,
tylko idź drogą prostą do Bożej świątyni.
Droga kręta prowadzi na zatracenie,
a droga prosta na Boże zbawienie.