Słuchaj wszelki ludu mój,
co do ciebie mówi Pan,
byś zaprzestał walczyć mieczem,
to u Boga łaskę będziesz miał.