WSZYSTKIE ZMIANY MAJĄ SWÓJ POCZĄTEK WEWNĄTRZ CZŁOWIEKA.

Nie pochodzą z zewnątrz (np. okoliczności, czy innych ludzi).

Pewien anglikański biskup napisał: „Kiedy byłem młody i wolny i moja wyobraźnia nie znała granic, marzyłam o tym, by zmienić świat.

Kiedy dorosłem i zmądrzałem, zrozumiałem, że świat się nie zmieni. I postanowiłem zawęzić moje horyzonty, i chciałem zmienić już tylko mój kraj, lecz on także wydawał się niezmienny.

A gdy osiągnąłem podeszły wiek, w ostatniej desperackiej próbie usiłowałem zmienić przynajmniej rodzinę, tę najbliższą, lecz nikt z nich nie chciał się zmienić.

A teraz leżę na łożu śmierci i stwierdzam (chyba pierwszy raz w życiu), że gdybym na początku zmienił samego siebie, to być może pod moim wpływem zmieniłaby się moja rodzina, a z jej wsparciem i zachętą mógłbym ulepszyć mój kraj i, kto wie, może zmieniłbym też świat.”

Nie czekajmy do podeszłego wieku, aby zacząć prace nad sobą. Tylko w ten sposób doświadczymy pełnej wolności i zadowolenia z życia.

Efezjan 6:1 Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna.

2 Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą:

3 Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi.

4 A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana.

Niech Słowo Boże będzie dla nas drogowskazem. Nasze złe zachowanie i brak szacunku w rodzinie nie może być usprawiedliwiane złym postępowaniem innych członków rodziny.

Tak zachowywali się Adam i Ewa, kiedy złamali Boże Prawo.

Rodzaju 3:12 Na to rzekł Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem.

13 Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam.

Każdy z nas odpowie osobiście, za swoje złe zachowanie. Żyjmy więc w bojaźni do Boga i prośmy Go o mądrość każdego dnia.

Galacjan 6:2 Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy.

3 Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje.

4 Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim.

5 Albowiem każdy własny ciężar poniesie.

Na koniec kilka rad dla młodzieży.

Od czego zacząć, aby zmienić obraz samego siebie?

Może dla niektórych, przydatna będzie książka „7 nawyków skutecznego nastolatka” autorstwa Sean’a Covey’a. Możemy tam przeczytać, co zrobić aby budować prawidłowy obraz samego siebie:

  • Dotrzymuj obietnic danych samemu sobie

Powinniśmy traktować wszystkie składane obietnice bardzo poważnie, aby być osobą godną zaufania. Aby wyrobić sobie dobry nawyk należy zacząć od łatwych postanowień i stopniowo zwiększać poziom trudności.

  • Sprawiaj innym drobne przyjemności

Skutkiem ubocznym pomagania innym jest nasze dobre samopoczucie. Pamiętajmy, że do Morza Martwego rzeka Jordan tylko wypływa. Co dzieje się z człowiekiem, który potrafi tylko brać?

  • Bądź wyrozumiały w stosunku do siebie

Musisz pamiętać, że ideałem nie stajesz się z dnia na dzień. Trochę czasu musi upłynąć, aby z ziarna wrzuconego do gleby wyrosła dojrzała roślina. Z czego wypływa twoja cierpliwość i poczucie humoru? Jak się czujesz, kiedy popełniasz błędy? Whitney Houston śpiewa: „Największa miłość ze wszystkich to taka, gdy nauczysz się kochać siebie samego”.

  • Bądź uczciwy

Uczciwość przejawia się przede wszystkim w naszej szczerości wobec siebie. Judy Garland ujęła to tak: „Zawsze należy być swoją własną wersją, nie wersja kogoś innego, jakby z drugiej ręki”. Uczciwość wymaga odwagi, ale zawsze jest dobrą inwestycją, chociaż nie jest modna.

  • Regeneruj siły

Jeśli nie będziesz mądrze odpoczywać, to szybko stracisz zapał do pracy (nauki) i wpadniesz w depresję. Znajdź sobie miejsce, w którym regenerujesz twoje siły, ale nie zapomnij o spacerach, spotkaniach z przyjaciółmi, ćwiczeniach fizycznych, czy pracy w ogrodzie.

  • Pielęgnuj twoje talenty

Talent jest szerokim pojęciem i nie dotyczy tylko sportu, tańca czy śpiewu. Możesz rozwijać w sobie różne uzdolnienia, np. twórcze myślenie, pisanie, czytanie, doskonałą pamięć, umiejętność porozumiewania, czy przemawiania. Możesz mieć także zdolności przywódcze, muzyczne, plastyczne, techniczne, organizacyjne, czy po prostu zbierać znaczki lub łowić ryby.

Najważniejsze jest, że rozwijanie talentu pomaga zbudować poczucie własnej wartości, a jest niezbędne w odniesieniu sukcesu w życiu. Sporządź więc listę umiejętności, które chcesz rozwijać w tym roku. Zapisz też poszczególne kroki, które mają ci w tym pomóc.