Hioba 1:21-22 i rzekł: Nagi wyszedłem z łona matki mojej i nagi stąd odejdę. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim nie zgrzeszył Job i nie wypowiedział nic niestosownego przeciwko Panu.

Hioba 2:9-10 I rzekła doń jego żona: Czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj! Odpowiedział jej: Mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Job swymi usty.

Hioba 3:24-25 Bo westchnienia są moim pokarmem i jak woda płyną moje skargi. Bo to, czego się bałem, nawiedziło mnie, a to, przed czym drżałem, przyszło na mnie. (Dlaczego Hiob się bał?)

Hiob nie złorzeczył Bogu, ale czy mówił prawdę o Bożym charakterze? Uważam, że sam Hiob daje nam odpowiedź:

Hioba 42:3-6 Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę. I ja chcę mówić; będę cię pytał, a Ty racz mię pouczyć! Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele.

Treny 3:38-39 Czy z ust Najwyższego nie pochodzi zarówno złe, jak i dobre? Na co może uskarżać się człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy!

Podobnie Jeremiasz, nie Boga, a grzech postrzega jako przyczynę ludzkich problemów.

Czy nasze doświadczenie decyduje o Bożym charakterze?

Jakuba 1:13-17 Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi: Przez Boga jestem kuszony; Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą; potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie błądźcie, umiłowani bracia moi. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia.

Myślę, że potrzebujemy mocno trzymać się wyznania, że tylko Bóg jest dobry, wierny i łaskawy, a przyczyną zła jest grzech lub szatan (kłamca, złodziej, oskarżyciel braci i morderca).

Jana 10,10 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja (JEZUS) przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.

Mateusza 19,17 A On (JEZUS) mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań.

Psalmów 25,8 Pan jest dobry i prawy, Dlatego wskazuje drogę grzesznikom.

Psalmów 34,9 Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia!

Psalmów 73,1 Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, Dla tych, którzy są czystego serca.

Psalmów 86,5 Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i przebaczasz, I jesteś wielce łaskawy dla wszystkich, którzy cię wzywają.

Psalmów 100,5 Albowiem dobry jest Pan; Na wieki trwa łaska jego, A wierność jego z pokolenia w pokolenie.

Nahuma 1,7 Dobry jest Pan, ostoją jest w dniu ucisku; ON zna tych, którzy mu ufają…