Jakiś czas temu siostra Paivi z Finlandii mówiła o tym, że jesteśmy jako Kościół Bożą Armią. Paweł w swoim liście do Tymoteusza zachęca go (i nas) do trwania w postawie „dobrego żołnierza Jezusa Chrystusa”. Również w Starym Testamencie znajdujemy fragment, który pokazuje Izrael (będący obrazem Kościoła) jako złożony z dzielnych, walecznych mężów – 1 Kron 7: „zastęp walecznych mężów w liczbie trzydzieści sześć tysięcy”, „potomków Jediaela, na wojnie chodzących do boju, wielkich mężów było siedemnaście tysięcy dwustu”. To niektóre z fragmentów z tego rozdziału pokazujące ducha walki w Izraelu – były to tysiące wojowników. I to Bóg chce uczynić z nami i uczyni, że doświadczalnie staniemy się żołnierzami i wierzę, że obejmie to Kościół w Polsce i w innych narodach. Bóg już widzi nas jako żołnierzy, tylko jeszcze my sami musimy utożsamić się z tym, przyjąć takie patrzenie na siebie, mieć tę pewność, że tak rzeczywiście jest.

Karol Pietkun – luty 2016